Валентина Светославова Иванова - ЗДАСД

1.Евгени Тончев - възпитател
2. Антония Янева - възпитател
3. зооинж. Тодорка Ангелова - възпитател
4. Иван Петров Иванов - възпитател
5. Енчо Делчев Тотев - възпитател
6. д-р Малина Веселинова Вълчева - възпитател

7. Ива Петкова Иванова - възпитател

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024