Валентина Светославова Иванова - ЗДАСД

1. Евгени Тончев - възпитател
2. Антония Янева - възпитател
3. зооинж. Тодорка Ангелова - възпитател
4. Снежина Димова - възпитател
5. Иван Петров Иванов - възпитател
6. Енчо Делчев Тотев - възпитател
7. д-р Малина Веселинова Вълчева - възпитател

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022