СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ, ПО КОИТО СЕ ПРЕПОДАВА ОТ 8 ДО 12 КЛАС В НПГВМ "ИВАН ПАВЛОВ" 

 

УЧЕБНИЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

8 клас - Бълг. език, автори Милена Васева, Тина Велева, издателство "Прoсвета Азбуки" , 2017
9 клас - Бълг. език, автори:  Милена Васева, Евгени Зашев, Венера Матеева-Байчева; Издателство: АзБуки Просвета, 2019 г.
10 клас - Бълг. език, автори Милена Васева, Евгени Зашев, Венера Матеева-Байчева,  издателство "Прсовета Азбуки" , 2019
11клас - Бълг. език - Просвета, София, 2020, Весела Михайлова...
12 клас - Бълг. език - изд. "Булвест 2000", год. на изд. 2003

8 клас - Литература, автори Клео Протохристова, Светла Черпокова, Мария Шнитер, Екатерина Петкова, издателство " Анубис" , 2019
9 клас - Литература, автори: Б. Биолчев, Б. Минков, Н. Аретов, В. Тонева; Издателство: Клет България, Анубис, 2018 г.
10 клас - Литература, автори Клео Протохристова, Светла Черпокова, Аделина Странджева, Татяна Ичевска, Екатерина Петкова, издателство "Анубис" , 2017
11клас - Литература - Просвета Плюс, София, 2019, Весела Михайлова 
12 клас - Литература - изд. "Анубис", год. на изд. 2008

УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА

8 клас - издателство Архимед, първо издание 2017
9 клас - издателство Архимед, автор: Георги Гаскалев, първо издание 2018
10 клас - издателство Архимед, автор: Мая Алашка, първо издание 2019
11 клас - издателство Архимед, автор: Райна Алашка, първо издание 2019
12 клас - издателство Архимед, старо издание  

УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

8 клас - изд. Просвета-1945
9 клас /нова програма/
10 клас/преработено издание/,изд."Просвета",София,2012г.,Г.Марков и колетив
10 клас/нова програма/
10 клас,изд."Анубис",изд."Клет",2018,Хр.Матанов и колектив

УЧЕБНИЦИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

8 клас -География и икономика, Булвест 2000, от 2017г.
9 клас - География, Булвест 2000,от 2018г.
10 клас - География, Просвета 1945, от 2019г.

УЧЕБНИЦИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

8 клас – изд. Анубисавтори: М.Шишиньова, Л.Спасов, П.Йотовски, И. Враджалиева,О.Русинова, Л. Банчев
9 клас - изд. Булвест 2000, автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова, 2018 София
10 клас – изд. „Клет България ООД”Анубис, автори: М.Шишиньова, А.Неделчева, А. Асенова, И. Враджалиева, Л. Банчев
12 клас (ЗИП) - изд. Просвета, автори: Георги Марков, Светла Евтимова, Марин Симеоновски, Ценка Часовникарова

 УЧЕБНИЦИ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

8 клас – Химия и ООС на издателство ,, Педагог 6“ ( издаден 2017)
9 клас  – Химия и ООС на издателство ,, Педагог 6“( издаден 2018), автори: Митка Павлова, Елена Бояджиева, Милена Кирова, Невена Върбанова, Валентина Иванова
10 клас – Химия и ООС на издателство ,, Педагог 6“(издаден 2019)

УЧЕБНИЦИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

8 клас  - Издателство "Просвета 1945", 2017 година
9 клас  - Издателство "Просвета 1945", 2018 година, автор: Виктор Иванов
10 клас - Издателство "Просвета 1945", 2019 година
 

УЧЕБНИЦИ ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ

12 клас - издателство Просвета , 2002 г. , авотор: Мая Грекова 

УЧЕБНИЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

8 клас НИНРИЧЕ, Teen Zone A1- "Просвета "
8 клас - For Real Beginner CEF A1; издателство "Просвета", 2014 г.
9 клас - Teen Zone A2.1 CEF; издателство "Просвета", автори- Десислава Петкова и Цветелена Таралакова, 2017 г.
9 клас - Focus for Bulgaria B 1.1.  изд. Pearson - Longman, 2017
10 клас - Teen zone" A2.2 - автори Десислава Петкова, Цветелина Таралова, издателство "Просвета", основано 1945
10 клас - "For real" - Intermediate - автори Мартин Хобс и Стар Кедл с Алистеър Лейн и Ивелина Казарова, издателство "Просвета", основано 1945

УЧЕБНИЦИ ПО РУСКИ ЕЗИК

9 клас - "Привет! - Русский язык для 9 класса - А 1.1 - автори - Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, издателство "Просвета", основано 1945.
10 клас - "Привет! - Русский язык для 10 класса - А.1.2 - автори Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова,Николина Нечаева, издателство "Просвета", основано 1945
11 клас - "Привет!" - Русский язык для 11 класса - А.2л1 - автори Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, издателство "Просвета", основано 1945

УЧЕБНИЦИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

9 клас - Magnet Smart 1.1., изд. Klett, 2018
10 клас  - Magnet Smart 1.2., изд. Klett, 2018
11 клас - Magnet Smart 2.1., изд. Klett, 2020 

УЧЕБНИЦИ ПО ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА

11 клас - Reece,William . Functional Anatomy and physiology of  Domestic Animals. Wiley – Blackwell Publishing Ltd, 2009
2. McCracken,T., Kariner,R. Color atlas of small animal anatomy: The Essentials, – Blackwell Publishing Ltd, 2008
3. Duncanson, Graham. Farm Animal Medicine and Surgery. Cabi ,2013
4. D′Andrea,A., Sjorgen, J. Veterinary technician's large animal daily referenceguide   John Wiley & Sons, Inc.2014
5. Христова, Л., Желязкова, М. Английски език за студенти по ветеринарна медицина. ИК“ Кота“,2008 
6. Яблански, Ц., Цочева, М., Андонова,Ст. Английско-български речник по животновъдство. Земиздат, София, 1993

УЧЕБНИЦИ ПО МУЗИКА

8 клас - издателство "Просвета", автори: Лозанка Пейчева, Стeфанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров
9 клас - издателство "Просвета", автори: Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров
10 клас - издателство "Просвета", автори: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова

УЧЕБНИЦИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

8 клас - издателство „Анубис“, автори: И. Зангочева, Е. Димитрова, В. Петров, Я. Никифоров
9 клас - издателство „Изкуства“, автори: Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитър Данаилов, Генчо Стоицов
10 клас - издателство "Просвета", първо издание 2019г

УЧЕБНИЦИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

8 клас - изд. "Просвета", автори: Петър Цанев, Р. Карапантева
9 клас - изд. "Анубис", автори: Б. Дамянов, А. Генчева
10 клас - изд. "Просвета", автори: П. Цанев, Р. Карапантева

УЧЕБНИЦИ ПО ИКОНОМИКА

10 клас - Издателство "Клет България"2019 г.; автори: Антоанета Войкова, Иво Манчев

УЧЕБНИЦИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

8 клас - Тодоров, К., Предприемачество и мениджмънт, Мартилен, С., 2009

УЧЕБНИЦИ ПО ФИЛОСОФИЯ 

8 клас - издателство "Педагог“6, 2017г; автори: Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев
9 клас - издателство  „Педагог“6, 2018г.; автори: Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев
10 клас - издателство  „Педагог“6, 2019г.; автори: Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев
11 клас - Гражданско образование - издателство „Педагог“6, 2020г.; автори: Галя Герчева-Несторова, Станислава Минева, Марина Димова, Владислав Петков, Румяна Тултукова

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022