ЗДИППК –  част по теория на професията 

Дата: 26.08.2022г.

Зрелостниците да се явят в училище, не

по-късно от 07:45 часа

Начален час на изпита: 08:30 часа

Място: НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора

Заповед за обявяване на резултати от ЗДИППК и запознаване със изпитна работа

* * *

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2023