ЗДИППК –  част по теория на професията 

Дата: 25.08.2023г.

Зрелостниците да се явят в училище, не

по-късно от 07:45 часа

Начален час на изпита: 08:30 часа

Място: НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора

* * *

ЗДИППК –  част по практика на професията: Ветеринарен техник 

Дата: 04.09.2023г. 

Зрелостниците да се явят в училище, не

по-късно от 07:45 часа

Начален час на изпита: 08:30 часа

Място: Клиниката по акушерство и гинекология и

Клиника по хирургия в учебното стопанство на гимназията

* * *

ЗДИППК –  част по практика на професията: Ветеринарен лаборант

Дата: 04.09.2023 г.

Зрелостниците да се явят в училище, не

по-късно от 07:45 часа

Начален час на изпита: 08:30 часа

Място: Кабинет № 8 "Клинична лаборатория"

в главния учебен корпус на гимназията

* * *

  • ЗДИППК –  част по практика на професията: Техник-технолог по качеството на храни и напитки

    Дата: 04.09.2023 г.

    Зрелостниците да се явят в училище, не

    по-късно от 09:15 часа

    Начален час на изпита: 10:00 часа

Място: Кабинет № 34 и Кабинет № 35

 

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ ЗДИППК 26.08.2023 г. - 08.09.2023 г.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024