ЗДИППК –  част по теория на професията 

Дата: 20.05.2024г.

Зрелостниците да се явят в училище, не

по-късно от 07:45 часа

Начален час на изпита: 08:30 часа

Място: НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора

* * *

ЗДИППК –  част по практика на професията: Ветеринарен техник 

Дата: 27.05.2024г. и 28.05.2024 г.

Зрелостниците да се явят в училище, не

по-късно от 12:45 часа

Начален час на изпита: 13:30 часа

Място: Клиниката по акушерство и гинекология и

Клиника по хирургия в учебното стопанство на гимназията

* * *

ЗДИППК –  част по практика на професията: Ветеринарен лаборант

Дата: 27.05.2024 г.

Зрелостниците да се явят в училище, не

по-късно от 12:45 часа

Начален час на изпита: 13:30 часа

Място: Кабинет № 8 "Клинична лаборатория"

в главния учебен корпус на гимназията

* * *

  • ЗДИППК –  част по практика на професията: Техник-технолог по качеството на храни и напитки

    Дата: 27.05.2024 г.

    Зрелостниците да се явят в училище, не

    по-късно от 12:45 часа

    Начален час на изпита: 13:30 часа

Място: Кабинет № 34 и Кабинет № 35

 

 

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ ЗДИППК 20.05.2024 г. - 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ ЗДИППК до 07.06.2024 г. (включително)

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024