Заповеди -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Заповеди

Информация
 
 
 


Заповед №2017/09.09.2016г. за изграждане на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище за учебната 2016/2017 г.

 
 


Заповед №2018/09.09.2016г.  за  запознаване с Механизъма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

 
 


Заповед №2025/10.09.2016г.  за  утвърждаване на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора за учебната 2016/2017 година

 
 


Заповед №2044/12.09.2016г. за изграждане на Комисия за превенция на противообществени прояви на учениците за учебната 2016/2017г.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню