Възпитатели -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Възпитатели

ОбщежитиеНедялко Стоянов Добрев - ЗДАСД  
Наньо Стоянов Димов - ЗДАСД

1.  Евгени Тончев  - възпитател
2.  Антония Янева - възпитател
3.  зооинж. Тодорка Ангелова - възпитател
4.  Снежина Димова - възпитател
5.  Христинка Златилова - възпитател
6. Теменуга Петровска - възпитател
7.  Иван Петров Иванов - възпитател
8.  д-р Анани Илиев Карагьозов - възпитател
9.  Енчо Делчев Тотев - възпитател
10. д-р Малина Веселинова Вълчева - възпитател

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню