"УСПЕХ" -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

"УСПЕХ"

Информация > ОП до 15.09.2014г.

ПГВМ "Иван П.Павлов" - Стара Загора

На основание чл. 14, ал.3, т.2 и чл.101а, от Глава VІІІа от ЗОП, чл.19 от Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, Заповед №РД09-121/30.01.2012г.на министъра на образованието, младежта и науката, относно утвърждаване на списък на включени в проекта училища и в изпълнение на заповед №  858  /13.03.2012г. на директора на ПГВМ "Иван П.Павлов" - Стара Загора се отправя покана към заинтересованите лица за представяне на оферти за извършване на следното:

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню