учебна 2016/2017 -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

учебна 2016/2017

Информация > Новини
 
 
 
 С Решение №356 от 29 юни 2017 година Министерският съвет обяви Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора за училище с национално значение.
Според държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование училище с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училище, в което се обучават ученици от много области.*****

 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню