архив учебна 2013/2014 -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

архив учебна 2013/2014

Информация > Новини
 

Дуалното образование обсъждаха президентът и директорът на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора д-р Камен Ябълкаров.

Разговорът се състоя на 24 май по време на прием в Националния музей в София.  По време на приема темата бе обсъдена и със Самуил Шейнин, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, и директори на професионални гимназии от страната.
След кандидастване ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора е определена за пробно прилагане на дуалното образование.


ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора на Националното изложение по говедовъдство - Сливен
30-31 май 2014 година

Гимназията получи покана за посещение на събитието. Ученици и преподаватели по професионална подготовка присъстваха на изложението и с желание разгледаха различните щандове. Особен интерес предизвикаха дефилирането, оценкта и класирането на участващите животни.
Групата взе участие в дискусиите по проблемите на млечното говедовъдство.
Присъстващите добиха нови впечатления, обогатиха знанията си и преживяха емоции, които дълго време ще помнят.

ДЕЙСТВАЙ!
                         СЪДЕЙСТВАЙ!
                                                    ВЪЗДЕЙСТВАЙ!

                                        

Европейския Парламент-Информационното бюро в София, Европейската комисия-Представителство за България и Европейския информационен център Европа Директно-Стара Загора организираха Дни на Европейския Парламент в Стара Загора и четвъртото издание на European Master Class на 25-26 април 2014 година. Инициативата беше посветена на предстоящите избори за Европейски парламент.
В дните взеха участие училища от Стара Загора, Старозагорска област  и Ямбол.
За първи път участваха и група ученици от  12  и 11 клас на  Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П.Павлов" гр. Стара Загора. В оспорвани  дебати и викторина  на тема  Европейския  съюз   те бяха класирани за  вторият етап.
Учениците:Христо Андреев Митев-12 б, Мария Недялкова Грудева-12 а, Станислава  Димитрова Янкова-12 а , Любомира Любомирова Бекирска-12 а, Натали Димитрова Стоянова-11 г клас под ръководството на преподавателката по Свят и личност Екатерина Русева продължиха участието си   в "Дните на Европейския  парламент" проведен на Старозагорските минерални бани. На този етап участие взеха отбори от 9 училища от Стара Загора, Казанлък, Раднево  и  Ямбол. В работата на учениците преобразили се като евродепутати взеха участие професор Ингрид  Шикова от СУ катедра Европеистика, Есен Алиева  от представителството на Европейската комисия.
  Тук  задачата изискваше да разиграят заседание на Европейската комисия за Многогодишната финансова рамка 2014-2020 на Европейския парламент. След предварителна подготовка се проведе  изключително интересен и успорван дебат за финансовата рамка и привилегиите, с които разполагат някой от старите държави членки на ЕС. Всеки отбор трябваше да защитава позицията на някоя от 28-те държави членки.
През втория ден от Дните на Европейския парламент участниците  разиграха заседание на Европейския парламент групирани съобразно политическите партии в европейската институция. Това което показаха младите хора беше приятна изненада за ръководителите на мероприятието и  учителите подготвили отборите. Показаха се като изключително ерудирани и знаещи. Настоящите и бъдещите евродепутати  могат да се учат от техния устрем и желание да променят  ситуациата в Европа и най-вече в България .
Учениците от отбора на ПГВМ"Иван П.Павлов" се отличиха със  завидни умения Абитуриентът от 12Б клас  Христо  Ангелов Митев. Той се оказа изключително  добре подготвен по дебатираните  проблеми. Беше удоволствие за мен като негов преподавател да следя  политическите  му изяви. Уменията му спечелиха  симпатиите на  организатори  и участни. Ако в бъдеще реши да се занимава с политика страната ни само ще спечели от това.
Добри политически умения демонстрираха  и останалите от отбора. Това е показател, че в нашата гимназия учат умни , интелигентни  и начетени  млади хора .
Представителството на Европа Директно -Стара Загора  награди участниците с предметни награди и  сертификати за участие.
Най-добрите ще посетят през есента на 2014 година  новия Европейски парламент. От  нашето училище  с тази награда могат да се похвалят Христо Митев-12Б  и Натали Стоянова -11г клас.


                           Преподавател:Екатерина Русева


14 Национален фестивал на детско-юношеското театрално творчество, посветено на 205-годишнината от рождението на Николай Василиевич Гогол

На 26 април в голямата зала на Руския културно-информационен център в София се състоя заключителния етап на 14ия Национален фестивал на детско-юношеското  театрално творчество с международно участие "Младостта е щастлива с това, че има бъдеще", посветена на 205-годишнината от рождението на великия руски писател Н.В.Гогол.
ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора  получи Специалната  награда на Дома на Москва в София за постановката "Кукувицата" по Елин Рахнев.
Мероприятието бе организирано по инициативата на Руския камерен театър, под патронажа на Посолството на Руската федерация в България, със съдействието на представителството на Россътрудничество в България, Министерството на образованието и науката в България.
На  10 май  Клуб Руски театър и слово при ПГВМ участва в Областния кръг на Националния фестивал за руска поезия, песен и танци "Пусть всегда будет солнце", организиран от Национално движение "Русофили" със съдействието на Фонд "Русский мир" - Москва.
Рецитала по стихове на Лермонтов при ПГВМ бе класиран за Зоналния кръг на 14 юни в Пловдив. Отличено бе и индивидуалното изпълнение на Симеон  Славов.
Фестивала завърши с постановката "Кукувицата", с която актьорите от ПГВМ поздравиха публиката.


Стиляна Пешева, Божидара Георгиева, Симона Радева, Вихрен Стойнов, Дейна Денчева и Ивелина Минкова  от ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора взеха участие в конкурса обявен от община Стара Загора - ЦНКИ и Народна астрономическа обсерватория " Юрий Гагарин" с направата на макети

 

Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора
спечели проект на тема: "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации", Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност"(VEPTRO).

Петнадесет преподаватели по Професионалната подготовка на специалностите "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Техник-технолог по качеството на храни и напитки" ще посетят Италия, град Челано, регион Абруцо в периода от 30 март до 05 април 2014 г.
По време на работните посещения в животновъдни ферми и предприятия за производство на млечни продукти, главно сирена учителите ще имат възможността да усъвършенстват знанията и компетенциите си, изучавайки европейския опит и иновациите в областта на зоохигиената, ветеринарната медицина и качеството на хранителните продукти по веригата от фермера до търговеца.
  Партньорската организация в Италия ще бъде  AMFI - Agenzia per la mobilit? e la formazione internazionale, с която веднъж сме работили и имаме положителни отзиви по отношение на организацията на престоя, резултативност и постигнати цели на обучение.
  Ръководител на проекта е д-р Камен Ябълкаров - директор на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора.
През 2013/2014 учебна година Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора
спечели проект Многостранни партньорства по програма "Леонардо да Винчи",  на тема "Green Chemistry Around Euro GCARE ".

*******

Проект "Ученически практики",
BG051PO001/3.3.07-0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора проектът стартира на 27 ноември 2013г. и ще приключи.  За реализирането му участват 115 ученици от 10, 11 и 12 клас от следните специалности: "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Контрол по качеството на храни и напитки".

Учениците провеждат практиката в следните фирми:

"   Сдружение с нестопанска цел "Клуб по конен спорт ФЕНОМЕН" - Стара Загора;
"   "Зара-вет" ООД - Стара Загора;
"   "ДИКСИ-ДР" ООД - Стара Загора;
"   СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" Спасителен център за диви животни ;
"   Клиника "д-р Живко Желязков" - Стара Загора;
"   Тракийски университет - Стара Загора;
"   ЕТ "НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА" - Стара Загора;
"   "РУМДО 73" ООД - Стара Загора.
"   Конна база "Алфа" - Стара Загора.

*********

Общински кръг на олимпиадите,
съгласно ЗАПОВЕД № 422/28 .11. 2013год. на директора на ПГВМ "Иван П.Павлов" - Стара Загора:  

 • " Български език и литература" - 07.12.2013 година / събота /  - от 09.00 часа, място на провеждане - каб.12 на първи етаж  в сградата на общежитието;

 • "Физика" - 14.12.2013 година - от 14.00 часа, място на провеждане - каб.12 на първи етаж  в общежитието;

 • "Математика" - 15.12.2013 г / неделя/ - от 09.00 часа, място на провеждане каб.12 на първи етаж  в общежитието;

 • " Информационни технологии" - 17.12.2013 година / вторник/; от 14,00 часа; комп.каб. № 22;

 • "Руски  език" -  21 .12. 2013 г /събота/ - от 09.00 часа,  място на провеждане каб. 12 на първи етаж  в сградата на общежитието;

 • "История и цивилизация"  -  05 .01.2014г. /неделя/ от 09.00 часа,  място на провеждане - каб.12 в общежитие;

 • "Философия"  - 06 .01. 2014 г /понеделник/ от 14.00 часа; каб.30;

 • " Химия и опазване на околната среда" - 11 .01. 2014 г /събота /  - от 12.00 часа,  място на провеждане;  каб.12 в общежитието;

 • "Английски   език"  - 12 .01. 2014 г /неделя/ - от 09.00 часа,  място на провеждане - каб.12 в общежитие;

 • "Биология и здравно образование" -  02 .02. 2014 година /неделя / - от 12.00 часа,  място на провеждане - каб.12 в общежитие;

 • "Техническо чертане" - 20.02.2014 година/четвъртък/ - от 14.00 часа, място на провеждане - каб. № 6;

 • "География и икономика" - 21.02.2014 г/ петък/- от 14.00 часа,  място на провеждане каб.№21.


*************

18 октомври 2013 г.

Проект " APE - Animal protection in Europe"/"Защита на животните в Европа" / по програма Коменски на ПГВМ"Иван П.Павлов" - Стара Загора с партньори от седем европейски държави, чийто координатор бе старши учител Таня Картулева беше удостоен със Сертификат за цялостно качествено изпълнение.
Честито на всички, участвали в проекта!

***


Ден на народното единство на Русия - 4 ноември
Дни на руската култура

30 октомври 2013 г., 18.00 часа
Регионална библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора

"Тъжните славеи на Русия"- музикално-поетична вечер с участието на Стойчо Маджарски, Живка Стойчева, ученици от   ПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора и
ученици от НУМСИ "Хр. Морфова" - Стара Загора

Стиховете на осем руски поети ще прозвучат в оригинал и превод на 30 октомври от 18.00 часа в залата на Регионална библиотека "Захарий Княжески". Премиерата на книгата "Тъжните славеи на Русия" е посветена на 4 ноември - Ден на народното единство на Русия и е съвместна инициатива на НЧ "Николай Лилиев" и Сдружение "Руски клуб" Стара Загора.
Преводите на лиричните откровения на първия руски нобелов лауреат Иван Алексеевич Бунин, С.А.Есенин, А.А. Ахматова, Д.С.Мережковски и др. са дело на поета Стойчо Маджарски и неговата дъщеря Живка Стойчева.

Откриване на
учебната 2013/2014 година

16 септември 2013 година
10,00 часа

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню