Стипендии -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Стипендии

Информация
 
 


 СТИПЕНДИИ

За да се запознаете с условията и реда за получаване на стипендии от ученици на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, след завършено основно образование, и получите необходимия набор от документи
за учебната
2018/2019 година - натиснете тук:
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5.1
Приложение №5.2
Приложение №5.3
Приложение №6.1
Приложение №6.2

 
   Във връзка с ПМС №328/ 28.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и съгласно Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основано образование и одобрено предложение на Комисията за стипендиите на НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора, постъпило на 15.11.2018 г., е издадена Заповед №426/15.11.2018 г. на Директора на НПГВМ "Иван Павлов" за изплащане на стипендиите за I учебен срок.


* Справка за размера на стипендиите потърсете в счетоводството на училището.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню