Правилник -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Правилник

Общежитие

П Р А В И Л Н И К

за вътрешния ред на Общежитие при  ПГВМ "Иван П.Павлов"
Стара Загора
ПРАВИЛНИКЪТ за вътрешния ред на Общежитието е приет от Педагогическия съвет на ПГВМ "Иван П.Павлов" - Стара Загора
с Протокол №14 от 14 септември 2016 година и е
утвърден със Заповед №2082 от 14.09.2016 година 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню