Подготовка -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Подготовка

Информация > Проекти > ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830

Езикова подготовка на ползвателите
Г-жа Диана Мирчева - Лорфета проведе обучение  групата от 17 учители по Италиански език във връзка с предварителната езикова подготовка по проекта. Обучението продължи  14 седмици /90 учебни часа/ по най-модерната система Progetto Italiano 1. След приключване на курс А1, учителите можеха: да се запознават, представят и поздравяват с други хора, да искат и дават информация, можеха да oтправят, приемат и отхвърлят различни покани, можеха да изразяват благодарност и др. След приключване на курс А2, учителите можеха да водят разговори в семейството, да водят разговори в различни видове заведения, да изразяват предпочитания, да построяват разкази и описват различни ситуации в минало несвършено време, да изрзяват съгласие и несъгласие, радост и огорчение, да предлагат, отхвърлят и приемат помощ. След приключване на курса и проведеният изпит ползвателите получиха сертификат по италиански ниво А1-А2.

Културна подготовка на групата ползватели по проекта  се проведе от  г-жа Екатерина Стойкова Русева - старши учител.  Тя  е свързана с историята, културата и специфичните характеристики на Италия. Обучението  е проведано  на 11 март 2014г. от  16.00 часа  - 2часа и на 18 март 2014. от  16.00 часа  - 2 часа в сградата на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора. След приключване на обучението ползвателите получиха Сертификат.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню