Подбор ползватели -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Подбор ползватели

Информация > Проекти > ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830

На 20 март 2014 година, на основание Заповед № 552/06.01.2014 година  на директора на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, във връзка с подбор и селекция на кандидатите за ползватели по  Проект №2013-1-BG1-LEO03-08830 на тема: "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" по Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност", Комисия в състав:

1.   г-жа Патриция Стоянова Ахчиева - старши учител - председател
2.   г-жа Галина Маркова Йорданова - старши учител - член
3.   д-р Мариана Желязкова Костадинова  - старши учител - член
определи окончателния списък на ползвателита за периода от 30 март до 06 април 2014година, които ще пътуват до град Челано, Италия.

СПИСЪК
на ползвателите по Проект №2013-1-BG1-LEO03-08830 на тема:" Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" по Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност" за периода 30.03-06.04.2014г. в град Челано, Италия


№   име, презиме и фамилия                   длъжност

1   Лидия Стянова Блажева                         ПДУПД, координатор
2   Румяна Иванова Матева                         учител - ползвател
3   Илиана Дамянова Тотева - Петрова        учител - ползвател
4   Валя Янкова Иванова                             учител - ползвател
5   Даниела Щерева Колева                         учител - ползвател
6   Борислав Вълев Драганов                       учител - ползвател
7   Валентина Петкова Лашева                     учител - ползвател
8   Мариана Петкова Стефанова                   учител - ползвател
9   Мария   Христова  Табанова                    учител - ползвател
10   Радослава Илиева Йотова                      учител - ползвател
11   Ивелина Танева Пейчева                       учител - ползвател
12   Георги  Койчев  Георгиев                      учител - ползвател
13   Юлия Данаилова Колибарова                учител - ползвател
14   Иванка Цветанова Христова                   учител - ползвател
15   Динко Михайлов Динев                          учител - ползвател

Резерви:
1   Динко Минчев Минчев                             учител - ползвател
2   Иван Вълчев Иванов                                учител - ползвател


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню