Подбор на ползвателите -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Подбор на ползвателите

Информация > Проекти > ПРОЕКТ №2014-1-BG01-KA102-001194

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ПРОЕКТ: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"
ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+", КД1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ

1.   Успех на ученика за учебната 2013/2014 г. - над много добър (4,50)
2.   Културно и възпитано поведение на ученика - Доклад на класния ръководител за поведението и дисциплината на ученика;
3.   Умение да работи в екип;
4.   Участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия, работа по Европейски проекти през учебната 2013/2014 г.
5.   Мотивационното писмо от ученика при кандидатстване -Мотивацията на ученика да съдейства за реализиране на целите на проекта както по време на мобилността в Италия, така и при всички дейности по популяризиране на резултатите;

П Р О Т О К О Л
№ 1 / 05.11.2014 година
за резултата от подбора на ученици
по реализиране на проект  №2014-1-BG01-KA102-001194


Днес 05 ноември 2014 година, на основание Заповед №311 /30.10.2014 година  на директора на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, във връзка с подбор на кандидатите за явяване на изпит по професионална подготовка и по английски език по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност,

Комисия в състав:
1.д-р Борислав Драганов-главен учител-председател
2.д-р Мариана Желязкова-старши учител-член
3.инж.Валя Иванова-учител-член

определи окончателния списък от подбора на учениците, които се допускат до явяване на изпит по професионалтна подгтовка и изпит по английски език.

СПИСЪК
на учениците, допуснати до изпит по професионална подготовка и английски език по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност


№   име, презиме и фамилия   Клас

1   Иван Георгиев Русенов   11 Г
2   Айслин Мехмедова Вълнева   11 Г
3   Димитринка Кирова Вичева   11 Г
4   Стою Иванов Баръмски   11 Г
5   Теодор Тодоров Тосев   11 Г
6   Аделина Мирославова Минчева   11 А
7   Дарина Христова Христова   11 А
8   Иван Руменов Якимов   11 Г
9   Калина Руменова Христова   11 А
10   Мартин Тодоров Иванов   11 А
11   Петър Бориславов Петров   11 А
12   Петя Живкова Кирилова   11 А
13   Преслава Нейчева Нейчева   11 А
14   Станислав Петров Алексов   11 А
15   Румина Игнатова Пашанкова   11 Е
16   Ива Александрова Чобанова   11 Е
17   Кримена Иванова Ангелова   11 Е
18   Валерия Маринова Христова   11 В
19   Мариана Димитрова Христова   11 В
20   Теньо Димитров Димитров   11 В
21   Петя Живкова Тенева   11 В
22   Нели Валентинова Георгиева   11 В
23   Павел Николаев Павлов   11 В
24   Весела Неделчева Василева   11 В
25   Християна Ивайлова Христова   11 В
26   Неделина Илкова Маламова   11 В
27   Иван Светославов Славов   11 В
28   Рада Миткова Митева   11 В

Комисия :

Председател:   д-р Борислав Драганов .........../п/...........................
Членове:    1.д-р Мариана Желязкова ............/п/...............................
2.инж. Валя Янкова  ....................../п/..............................

***
П Р О Т О К О Л
№ 4 / 18.11.2014 година
за резултата от селекцията на ученици за ползватели
по проект  №2014-1-BG01-KA102-001194

Днес 18 ноември 2014 година, на основание Заповед №311 /30.10.2014 година  на директора на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, във връзка с селекцията на учениците за ползватели по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност,
Комисия в състав:
1.д-р Борислав Драганов-главен учител-председател
2.д-р Мариана Желязкова-старши учител-член
3.инж.Валя Иванова-учител-член
Разгледа резултатите от  от изпита по професионална подготовка, изпита по английски език и средния успех на учениците по предмети от професионалната подготовка от 10 клас на учениците, по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност:

и определи окончателния списък на  учениците за ползватели и резерви по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194.

СПИСЪК
на ползвателите по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност

I.   Специалност "Ветеринарен техник"
№   име, презиме и фамилия   Клас
1   Димитринка Кирова Вичева   11 Г
2   Иван Руменов Якимов   11 Г
3   Дарина Христова Христова   11 А
4   Иван Георгиев Русенов   11 Г
5   Айслин Мехмедова Вълнева   11 Г
6   Аделина Мирославова Минчева   11 А
7   Теодор Тодоров Тосев   11 Г
8   Мартин Тодоров Иванов   11 А
9   Петър Бориславов Петров   11 А
10   Станислав Петров Алексов   11 А
  Резерви:  
1   Стою Иванов Баръмски   11 Г
2   Преслава Нейчева Нейчева   11 А
3   Калина Руменова Христова   11 А
4   Петя Живкова Кирилова   11 АII.   Специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"

№   име, презиме и фамилия   Клас
1   Рада Миткова Митева   11 В
2   Иван Светославов Славов   11 В
3   Нели Валентинова Георгиева   11 В
4   Теньо Димитров Димитров   11 В
5   Валерия Маринова Христова   11 В
6   Кримена Иванова Ангелова   11 Е
7   Неделина Илкова Маламова   11 В
8   Християна Ивайлова Христова   11 В
9   Петя Живкова Тенева   11 В
10   Ива Александрова Чобанова   11 Е
  Резерви:  
1   Павел Николаев Павлов   11 В
2   Румина Игнатова Пашанкова   11 Е
3   Весела Неделчева Василева   11 В
4   Мариана Димитрова Христова   11 ВКомисия :

Председател:   д-р Борислав Драганов ............/п/..........................
Членове:    1.д-р Мариана Желязкова ................./п/..........................
2.инж. Валя Янкова  ........................./п/........................... 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню