Партньори -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Партньори

Информация > Проекти > ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830

Организация инициатор на проекта - България

Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора


6006, гр. Стара Загора,
обл. Стара Загора,
бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 21,  п.к. 128


тел./факс , 042/ 607  767
e-mail: pgvmsz@abv.bg
web.pgvm-bg.com

***************ПГВМ "Иван Петрович Павлов" - Стара Загора е най-голямата образователна институция с шестдесет и три годишна история и традиции в обучението на ветеринарни техници, ветеринарни лаборанти и техник- технолози по качеството на храни и напитки.Към момента в училището се обучават над 600 ученици. Работят 88 служители, от които учителите и възпитателите са 49. Преподавателите по професионална подготовка са над 20. Те са разработили Националната изпитна програма по професиите, учебни програми, учебни планове и са съавтори на учебници. През 2009 година на целия колектив бе присъдена престижната награда "Анастасия Тошева" за високи постижения в областта на образованието. Професионалната подготовка по теория се провежда в специализирани кабинети, а по практика в лаборатории, Хирургическа клиника, клиника по Акушерство и сградите непосредствено при животните в учебното стопанство.  
Преструктурирането на земеделския сектор в нашата страна се отрази негативно върху намирането на работа на пазара на труда за ветеринарни специалисти. Новите реалности изискват от тях да имат предприемачески способности и добра практическа и теоретична подготовка. Това наложи много учители да се включат в магистърски програми и курсове: "Ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на хранителни продукти от животински произход", "Екология", "Предприемачество и финансов мениджмънт на предприятието", "Стандарти на Общността, "Хуманно отношение към животните и хигиена", курсове по английски език и компютърна грамотност. Наред с това от образователното министерство предвиждат учителите да имат собствено портфолио, в което ще трябва да бъде събрана цялата информация за постиженията им. Ще има значение и участието им в Европейски проекти.
Училище има опит с обмен и първоначално професионално образование на ученици, но няма осъществена мобилност на учители. Във връзка с членството на България в Европейския съюз и прилагането на европейския образователен модел е необходимо да се опознаят чуждестранните животновъдни практики и иновации. Целият екип от учители по професионалната подготовка е мотивиран да участва в такова обучение. За да развият преподавателските си подходи, езиковата комуникация и културните си познания за Европейска страна. Всичко това ще се отрази положително при акредитацията на професионалната гимназия в бъдеще.


Организация партньор по проекта - Италия

AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale Celano (AQ)

e-mali: Info@amfinternational.org

web: www.amfinternational.org

*********


AMFI е организация, която е действаща в областта на международното професионално обучение. Главно в рамките на Европейската програма "Учене през целия живот" и особено по Секторна програма "Леонардо Да Винчи" - Мобилност (IVT, PLM и VETPRO). AMFI работи едновременно като изпращаща, приемаща и посредническа организация в Италия, която посреща участници от няколко Европейски страни. Благодарение на широката си мрежа от местни партньори AMFI е в състояние да предостави пълен хостинг-програма. AMFI насърчава проекти на формалното и неформалното образование в рамките на европейски програми и вярва, че богатството на Европа е представено от междукултурните различия на страните, които я изграждат. AMFI подкрепя и насърчава транснационалната мобилност като средство за подобряване на междукултурния диалог, на взаимното разбирателство между народите и техните култури.Тя си сътрудничи на местно, национално и международно ниво с други образователни и обучителни институции, социални партньори, институционални органи и неправителствени организации. AMFI работи с много и различни професионални профили, осигуряване на професионален опит в областта на туризма, културата, гастрономията и околната среда, защото в района в който работи организацията се характеризира с Национални паркове, плажове и добре развит туризъм. AMFI е разположена в средновековния град Челано, в Абруцо, регион разположен в Централна Италия. Организацията може да организира провеждане на стажове в целия район, както и в Рим. Регионът Абруцо е богат, има много плодородна земя и се намира между склоновете на Апенините и водите на Адриатическо море. Регион с безброй характерни черти: обширни ски писти и плажове, природни паркове и съвременни  арт градове, средновековни църкви, замъци и музеи. Хиляди посетители от Италия и Европа посещават вътрешността на страната, откривайки красотите на съвременните градове и старите центрове, на замъци, църкви и абатства.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню