Отчитане -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Отчитане

Информация > Проекти > ПРОЕКТ №2014-1-BG01-KA102-001194

22 октомври 2015 годинаЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО
Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"На 22.10.2015 г. от 15.30 часа в Комплекс "Сити" (гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 23), Конферентна зала - Сити 1 се проведе заключителна среща за отчитане на резултатите по проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място", изпълнен от Професионална гимназия по ветеринарна гимназия "Иван П. Павлов" - Стара Загора с партньор AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale, която е действаща в областта на международното професионално обучение. Срещата се проведе с дневен ред:
1. Регистрация на участниците и предоставяне на рекламни материали.
2. Откриване на работната среща.
3. Приветствие към участниците и представителите на медиите от Ръководителя на проекта.
4. Поздравителен адрес от името на партньора по проекта - организация AMFI, Италия.
5. Представяне на целите и задачите на проекта чрез видеоматериал.
6. Дискусия с участието на заинтересованите лица и представителите на медиите.
7. Връчване на Европас за мобилност и сертификати от Ръководителя на проекта.
8. Закриване на работната среща.

Заключителната работна среща бе насочена към постигането на информираност и публичност относно изпълнението на ключовите дейности по проекта, разясняване на неговите общи и специфични цели, както и очакваните и вече постигнатите резултати от реализацията на отделните дейности.

На срещата присъстваха Екипът на проекта, ползвателите по проекта, участниците в предварителните подготовки, директора на ПГСС, гр. Чирпан Таня Тотева, директора на ПГСС "Гео Милев" - Мъглиж - инж. Татяна Тотева,представител на Спасителен център за диви животни  "Зелени Балкани" - д-р Руско Петров, д-р Валентина Лашева и Телевизия  "Стара Загора". Поканени бяха представители на РИО- Стара Загора, ЦРЧР- гр. София, представители на ПГВМ "проф. Д-р Г.Павлов" - гр. Добрич, ПГВМ "проф. Д-р Димитър Димов" гр. Ловеч, ПГХТТ гр. Пловдив и други представители на работодателска организация, които се извиниха за невъзможността да присъстват на срещата поради натовареност в работата.
ПГВМ "проф. Д-р Димитър Димов" гр. Ловеч изпрати по e-mail поздравителен адрес, с който поздравяват гимназията за успешното приключване на проекта.
Срещата бе открита с приветствие към всички гости от Ръководителя на проекта д-р Камен Ябълкаров, Директор на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора. Д-р Камен Ябълкаров представи пред аудиторията Поздравителния адрес от г-н Фабрицио Раниери, Президент на AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия и Поздравителния адрес от ПГВМ "проф. д-р Димитър Димов" гр. Ловеч.

д-р Лидия Блажева - Координатор на проекта  представи: целите и задачите на проекта; информация за партньорската организация AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия;  изпълнението на работната програма и очакваните и получени резултати.

Бяха споделени впечатления от ползвателите за времето на мобилността в Челано, Италия.

В края на събитието д-р Камен Ябълкаров връчи Europass Мобилност на ползвателите -за участие в проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място", Освен тези сертификати, по време на реализиране на дейностите по проекта, ползвателите са получили сертификат за проведена предварителна професионална подготовка, сертификат за проведена културна подготовка, сертификат от партньор AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale, за проведената мобилност и декларация от AMFI за проведената мобилност.
На всички присъстващи бяха раздадени рекламни материали и видеофилм за мобилността в Челано, Италия. 

Учениците от групата по професия "Ветеринарен техник" и групата по професия "Техник-технолог на качеството на храни и напитки, получиха Europass Мобилност  -за успешно завършване на професионалната практика съгласно предварително изготвената работна програма по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение".

Освен тези сертификати, по време на реализиране на дейностите по проекта, гимназистите са получили: сертификат за участие в проведено обучение на групата по професия "Ветеринарен техник" и на групата по професия "Техник-технолог на качеството на храни и напитки груп проведена професионална подготовка",  сертификат за участие в обучителен курс по интеркултурна подготовка на двете групи и сертификат от партньор AMFI Attendance Certificate за проведената мобилност.
Сертификат от партньор AMFI Attendance Certificate за проведената мобилност бе връчен на д-р Лидия Блажева - координатор на проекта и  д-р Илиана Петрова - учител по професионална подготовка, придружаващи учениците по време на практиката в град Челано, Италия.
***

На 29 юни 2015 година,
пред педагогическия съвет на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, координаторът на проекта д-р Лидия Блажева запозна педагогическия колектив с проведената мобилност в град Челано за периода 18 април 2015 г. - 04 май 2015г. по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение".

Ученици от групата професия "Ветеринарен техник" и групата  професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки", представиха пред учителския колектив, разработените от тях презентации, в които да представят най-забележителните моменти по време на практиката и споделиха впечатления от мобилността.

*****


Статии за проекта са публикувани във:

  • вестник "Национална бизнес поща" брой 19/11.05.2015г.; брой 23/08.06.2015г.;

  • вестник "Наблюдател" - брой 368/22.05.2015г..

  • вестник "Марица" - месец юни 2015 г.


***


На 12 юни 2015 година в ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора се проведе  Ден на отворените врати на гимназията и  се организира конкурс за учениците на тема "Моят домашен любимец". На мероприятието бяха раздадени брошури и рекламни материали на гимназията и резултатите от проведената момилност.

Телевизия Стара Загора отрази събитието.


*******

Брошурите, създадени за този проект се разпространяваха заедно с рекламните брошури на гимназията, за да могат хората от цялата страна да се информират.
Брошури бяха раздадени и на  и  на Панорамата на професионалното образование, която се проведе през месец април 2015 година в Стара Загора.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню