Мобилност -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Мобилност

Информация > Проекти > ПРОЕКТ №2014-1-BG01-KA102-001194

Проект
№2014-1-BG01-KA102-001194
по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, "Мобилност", сектор "Професионално образование и обучение"Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място"

18 април - 04 май 2015 г.

Celano (AQ), Италия


Мониторинг на проекта: от 28.04 до 02.05.2015 г.

По време на мониторинга директорът посети Company "Ciaccia Mario Marco" и ферма "Фратус Чезаре".
"Интересна програма, която се изпълнява стриктно от партньорската организация. Възхитен съм от достойното представяне на нашите ученици" - д-р Камен Ябълкаров

Получените резултати от проведената образователна мобилност са следствие от изпълнението на работните програми, които са предвидени за изпълнение


Групата от професия "Ветеринарен техник" проведе производствената си практика по теми от работната програма в следните ферми:


Ферма "London Giuseppe
Тема: Качество и отглеждане на едър добитък; селекция на животни - 6 часа
Тема: Качеството на млякото и млечното фермерство; медицински и ветеринарни терапии - 6 часа
Тема: Редки и често срещани болести по едрия добитък, причини и превенция - 6 часа

Ферма "Бока Роберто - Азиенда Агрикола
Тема: Биологична продукция - 6 часа
Тема: Процесът на производство: от земята до нашата трапеза- 6 часа
Тема: Иновативни технологии внедрени в биологичното производство - 6 часа
Тема: Контрол на качеството - 6 часа

Ферма "Фратус Чезаре"
Тема: Отглеждане на едър  и млекодаен добитък - 6 часа
Тема: Висококачествено  млекодайно фермерство" - 6 часа
Тема: Добри животновъдни практики - 6 часа


Групата от професия " Техник-технолог  по качеството на храни и напитки" проведе производствената си практика по теми от работната програма в следните предприятия:

Компания "Ковалпа"
Тема: Качеството в рамките на  биологичното производство - 6 часа
Тема: Лекарствени и ветеринарни терапии  - 6 часа
Тема: Контрол на правилните техники за култивация и събиране на реколта, контрол на земеделските култури, спазване на стандартите за опазване на околната среда и продукцията - 6 часа

Компанията "Coop. Biofucino"

Тема: Използване на иновативни технологии в производството на зеленчуци-6 часа
Тема: Широкият асортимент от биологични продукти придобити от местните земи - 6 часа
Тема: Биологичните продукти и маркетинг
Тема: Иновативни технологии - 6 часа

Company "Ciaccia Mario Marco"
Тема: Производственият цикъл - 6 часа
Тема: Устойчиви методологии - 6 часа
Тема: Добри животновъдни практики - 6 часа
КУЛТУРНА ПРОГРАМА


  • Участие в конференция за Национален парк "Lazio e Molise",

  • Участие в конференция за агрокултури и биопродукти, отгледани в област Абруцо.

  • Челано-старите църкви.

  • Културна програма - Рим

  • Посещение на  град Пескара.

  • Праисторически музей в Челано.

  • Посещение на замъка и исторически обекти в Авецано и фестивала на змиите в гр. Coculo.

  • Участие в ден, посветен на Европейската програма "Еразъм+", Сектор Младеж. 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню