Подготовка -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Подготовка

Информация > Проекти > ПРОЕКТ №2014-1-BG01-KA102-001194

I. Предварителна  подготовка, свързана с професионалното направление и иновативни технологии в животновъдството, ветеринарната медицина и производството на качествени хранителни продукти.

ОТЧЕТ
за проведено обучение на ученици от специалност "Ветеринарен техник"
по проект №  2014-1-BG01-KA102-001194 "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"
ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+", КД1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ


Обучението се проведе на следните дати: 10.02.2015г.; 12.02.2015г.; 17.02.2015г.; 19.02.2015г.; 24.02.2015г., като на него присъстваха тринадесет ученика от специалност "Ветеринарен техник".  Темите, които бяха разгледани са съобразени със съвременните европейски изисквания,както  и проблематиката при отглеждане, хранене,  болести и лечение на продуктивните животни.
1. Породи говеда с млечно направление. Селективна работа в говедовъдството с млечно направление.
2. Спазване на ветеринарно - санитарните изисквания при добива на мляко и млечни продукти.
3. Бимануелно катетиризиране на матката.
4. Изследване на субклинични мастити. Превенция срещу маститите.
5. Лечение на остър и хроничен ендометрит.
6. Отглеждане, хранене и грижи за високопродуктивни говеда.Добри производствени практики при добива на мляко и подготовката на суровината за млечни продукти.
7. Биопроизводство - как да бъде осъществено и какви са предимствата пред интензивното животновъдство.
8. HACCP - система за постигане на безопасност на храните. Правила, изисквания и процедури.
9. Изкуствено осеменяване на крави.
10. По-важни копитни заболявания при говедата. Лечение и профилактика.

Учениците по време на обучението показаха изключителен  интерес  и се отнесоха много отговорно към процеса.д-р Йорданка Хитова: ............../п/..............................
/ учител по професионална подготовка
в ПГВМ "Иван П. Павлов" - . Стара Загора /

***


ОТЧЕТ
за проведено обучение на ученици от специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"по проект №  2014-1-BG01-KA102-001194 "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"
ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+", КД1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ


На 10.02 ; 12.02; 17.02 ; 19.02 и 24.02. 2015г. бе проведен обучителен курс с 14 ученици от 11В и 11Е клас от специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки". Подготовката бе свързана с провеждането на практиката по проект № 2014-1-BG01-KA102-001194 - "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"
Разгледани бяха теми свързани с хранителните технологии при биологичното производство на плодове и зеленчуци, както и технически средства за контрол, използвани при това производство,също и значението на контрола за производството на качествени и безопасни храни.Разгледани бяха и някои иновативни  методи в замразяването.

Разгледани теми:
1.   Нови технологии в хранителната и питейната индустрия
o   Технология и техника за флуидизационно замразяване на плодови и зеленчуци
o   Техника и технология за нискотемпературно сушене
o   Техника и технология за замразяване в течна охлаждаща среда
o   Технология и техника за криоконцентрация на течни хранителни продукти
o   Очистване на води
o   Технология за хляб, обогатен с желязо
o   Озонови инсталации за ХВП
o   Биоразградими филмообразуващи покрития
2. Производство на храна с висока биологична стойност. Използване на максимално възстановими ресурси в земеделските системи.Поддържане и повишаване дълготрайното плодородие на почвата.Отчитане екологичното въздействие на фермерската система.Средства за растителна защита в биологичното производство като се избягва употребата на синтетични съединения.
3. Биологично земеделие - какво представлява то
4. Биопроизводство - правила и норми
5. Биологичното стопанство
6. Екологично земеделие - схема:Био-фермерите поддържат затворен цикъл на хранителните вещества
7. Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2006-2013г.

Обучението по проекта приключи успешно. На база натрупаните знания по специалните предмети учениците се запознаха с някои иновативни технологии в хранителната промишленост.Те проявиха интерес към обучението, като дискутираха по разглежданите теми и задаваха въпроси, свързани с тях.
инж. Валя Иванова: ............/п/................................
/ учител по професионална подготовка
в ПГВМ "Иван П. Павлов" - . Стара Загора /

***


II. Културна подготовка


ОТЧЕТ
ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГВМ  "Иван П.Павлов"-  Стара Загора по проект №2014-1-BG01-KA102-001194 от програма "Еразъм+"

Във връзка с предстоящото посещение на група от 26 ученици в Италия по проект №2014-1-BG01-KA102-001194 от програма "Еразъм+", беше проведено обучение в рамките на два дни 11.03.2015 и 18.03.2015.
Учениците през първия ден от обучението  на 11.03.2015 год. бяха запознати с историята на държавата Италия от времето на Античността до наши дни. Под формата на беседа запознах участниците в обучението с богата история на Римската империя, с най-емблематичните събития и личности.
През втората част на беседата  припомних на учениците какво те са учили за Италия през Средновековието, Ренесанса и Новото време. Говорих за създаването на съвременната италианска държава през средата на 19 век и съдбата и през 20 век.
Като част от беседата беше и запознаването с географското местоположение на Италия, характерните за района животински видове и уникалните природни паркове и феномени като вулканите и красивите алпийски езера.
Подчертани бяха характеристиките на италианската икономика и посочени секторите , които и определят водещо място в световната икономика.
Запознах учениците с формата на управление на италианската държава , нейният президент , министър председател и известни италиански политици, които са лицето на държавата Италия.
Когато се говори за италианската държава винаги се подчертава и нейната уникална и завладяла със своите ястия цял свят италианска кухня. Припомних  кои са тези храни и каква е тяхната популярност у нас и по света.
През втория ден от обучение на 18.03.2015 година предложих на вниманието на учениците материали чрез използване на мултимедия.
В презентация показах най-известните исторически обекти в столицата гр. Рим и разказах как и от кой са създадени.
Извършихме виртуално пътуване  в гр.Рим  чрез показване на кратък клип.
Специално внимание отделих на Колизеума и базиликата "Свети Петър".
Като се има в предвид ,че учениците ще прекарат част от своята ученическа практика в гр. Челано в област Абруцо показах филм за гр.Челано и забележителната крепост на  фамилия Пиколомини.
Показах и най-големите италиански градове с кратка информация за тях.
Италия е страна с действащи вулкани и за това  запознах  на учениците  с този природен феномен непознат  при нас.
Опитах се да представя на учениците класически италиански популярни песни . Чрез изпълненията на звезди от близкото минало и настоящето .
След проведеното двудневно обучение се надявам ,че учениците получиха представа за Италия и с нетърпение ще очакват да видят на живо това, което им  разказах  и представих с помощта на съвременната техника.
Провел обучението: Екатерина Стойкова Русева  старши преподавател  по История и цивилизация и Свят и личност.

19.03.2015 год.
гр.Стара Загора
Екатерина Стойкова Русева  : ................/п/............................
/ старши преподавател
по История и цивилизация и Свят и личност
в ПГВМ "Иван П. Павлов" - . Стара Загора / 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню