Новини -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини

Информация > Проекти > ПРОЕКТ №2014-1-BG01-KA102-001194
 

С Е М И Н А Р
ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО
Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"

на 22.10.2015 г., 15.30 часа, Комплекс "Сити" (гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 23), Конферентна зала - Сити 1


Дневен ред:

1. Регистрация на участниците и предоставяне на рекламни материали.
2. Откриване на работната среща.
3. Приветствие към участниците и представителите на медиите от Ръководителя на проекта.
4. Поздравителен адрес от името на партньора по проекта - организация AMFI, Италия.
5. Представяне на целите и задачите на проекта црез видеоматериал.
6. Дискусия с участието на заинтересованите лица и представителите на медиите.
7. Връчване на Европас за мобилност и сертификати от Ръководителя на проекта.
8. Закриване на работната среща.Проектът "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" се осъществява от ПГВМ "Иван П. Пвлов", гр. Стара Загора в партньорство с AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия, с финансовата подкрепа на Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение, съфинансирана от Европейската комисия.

Заключителната работна среща е насочена към постигането на информираност и публичност относно изпълнението на ключовите дейности по проекта, разясняване на неговите общи и специфични цели, както и очакваните и вече постигнатите резултати от реализацията на отделните дейности.
Ръководител на проекта
- д-р Камен Ябълкаров

Директор на ПГВМ "Иван П. Павлов" Стара Загора

****


Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение"


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

в ПГВМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора

на 12 Ю Н И 2015 г.


Отваряме вратите си за вас!
Елате ни на гости:
"   Разгледайте училището, класните стаи, учебните лаборатории, кабинети и общежитието на гимназията;
"   Запознайте се с нашите учители и възпитатели;
"   Научете повече за условията за кандидатстване;
"   Получете отговор на всички ваши въпроси;

От 12.00 часа ще се проведе изложба на тема "Моят домашен любимец";
В 13,00 часа директорът на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора ще награди участниците в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС " Ветеринарният лекар - лечител на човечеството", посветен на 165-годишнината от рождението на Иван П. Павлов и 65-годишнината от създаването на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора.

За повече информация: Стара Загора, бул. "св. Патриарх Евтимий" 21
Телефон: 0878190228, 0878190229 e-mail: pgvmsz@abv.bg


***

СПИСЪК
на участниците по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност,
за периода 18 април 2015 - 04 май 2015 г.

№ Трите имена на ученика Клас
1 Димитринка Кирова Вичева 11г
2 Иван Руменов Якимов 11а
3 Дарина Христова Христова 11а
4 Иван Георгиев Русенов 11г
5 Стою Иванов Баръмски 11г
6 Аделина Мирославова Минчева 11а
7 Теодор Тодоров Тосев 11г
8 Мартин Тодоров Иванов 11а
9 Петър Бориславов Петров 11а
10 Станислав Петров Алексов 11а
11 Рада Миткова Митева 11в
12 Иван Светославов Славов 11в
13 Нели Валентинова Георгиева 11в
14 Теньо Димитров Димитров 11в
15 Валерия Мариова Христова 11в
16 Кримена Иванова Ангелова 11е
17 Неделина Илкова Маламова 11в
18 Християна Ивайлова Христова 11в
19 Петя Живкова Тенева 11в
20 Ива Александрова Чобанова 11е
21 д-р Лидия Стоянова Блажева - ПДУПД
22 Илиана Дамянова Тотева - Петрова старши учител

 
 

Подаване на документи от учениците, които желаят да кандидатстват по проект № 2014-1-BG01-KA102-001194, със заглавие "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" по програма "Еразъм+" на ЕС, ключова дейност "Мобилност", сектор "Професионално образование и обучение" в срок до 07.11.2014 г. в канцеларията на училището, при г-жа Пенка Баева.

1.   Заявление за участие в проекта/по образец/.
2.   Декларация за участие в проект.
3.   Съгласие от родител за потенциално бъдещо участие в мобилността.
4.   Мотивационно писмо
1.   Минимални и специфични изисквания към учениците в подбора:
"   Да се обучават в специалности: "Ветеринарен техник" и "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки";
"   Да не им е налагано наказание от Педагогическия съвет на професионалната гимназия;
2.   Критерии за селекция - сбор от показателите:
"   Среден успех от оценките по предметите по професионална подготовка от 10клас;
"   Оценките от тест по английски език;
"   Оценката от тест  по професионална подготовка, включващ учебно  съдържание от изучените учебни предмети до момента;
При равен брой точки на кандидатите се взема предвид следния критерий: Активно присъствие в живота на гимназията -  училищни мероприятия.

30 септември 2014 г. /вторник/ в кинозалата на гимназията - разясняване на целите и задачите на проекта, мобилността и предвидените дейности, както и възможността учениците от 11 клас да се включат в проект по програма "Еразъм+" на ЕС, ключова дейност, "Мобилност", сектор "Професионално образование и обучение" със заглавие:  "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място".
Сключен е договор № 2014-1-BG01-KA102-001194 с Центъра за развитие на човешките ресурси на 03.10.2014 година. Проектът ще се осъществи в рамките на периода от 01.06.2014 година до 31.05.2016 година.

****


29  юли 2014 година
Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора е одобрена да работи по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност през 2014/2015 учебна година.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню