Специалности -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Специалности

Прием
 

Прием
2018/2019 учебна година

 
 *******

                        Телефони за контакти: 042/607 364 - Канцелария
                                  
                           042/607 767 - Директор
                                  
                           042/607 840 - Общежитие

                      
                               GSM:    0878190221 - Директор
                                 
                            0878190224 - Заместник директор  
*******

Прием след 7. клас1. Професия 640010 "Ветеринарен техник", специалност 6400101 "Ветеринарен техник"
-
с разширено изучаване на Английски език;
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- приемни изпити - български език и литература, математика;
- балообразуващи предмети - биология, химия.

Реализация:


 • Извършване на всички дейности с ветеринарномедицинска компетенция съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за неговото прилагане и всички подзаконови нормативни актове;

 • Като самостоятелни животновъди и производители на животинска продукция;

 • Като осеменители и подковачи на животни.2. Професия 640010 "Ветеринарен техник", специалност 6400101 "Ветеринарен техник"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- приемни изпити - български език и литература, математика;
- балообразуващи предмети - биология, химия.

Реализация:


 • Извършване на всички дейности с ветеринарномедицинска компетенция съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за неговото прилагане и всички подзаконови нормативни актове;

 • Като самостоятелни животновъди и производители на животинска продукция;

 • Като осеменители и подковачи на животни.3. Професия 640020 "Ветеринарен лаборант", специалност 6400201 "Ветеринарен лаборант"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- приемни изпити - български език и литература, математика;
- балообразуващи предмети - биология, химия.


Реализация:


 • Като лаборанти във всички научни, учебни, диагностични, производствени и контролни звена с ветеринарномедицинска компетенция, като: ВУЗ, училища, институти, лечебници, предприятия за добив и преработка на животинска продукция и др.;

 • Като лаборанти в частни, общински и държавни лаборатории към Министерството на здравеопазването;

 • Като осеменители на животни.4.
Професия 541060 "Техник - технолог по качеството на храни и напитки", специалност 5410601 "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"
- с разширено изучаване на Английски език;
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- приемни изпити - български език и литература, математика;
- балообразуващи предмети - биология, химия.

Реализация:


Възможност за работа в:

 • предприятия за производство на храни и напитки;

 • лаборатории за контрол на качеството на храните.


5. Професия 541060 "Техник - технолог по качеството на храни и напитки", специалност 5410601 "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"

- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- приемни изпити - български език и литература, математика;
- балообразуващи предмети - биология, химия.

Реализация:


Възможност за работа в:

 • предприятия за производство на храни и напитки;

 • лаборатории за контрол на качеството на храните .


Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.Балът се образува като сбор от:

* утроената оценка от изпита по математика;
* оценката от изпита по български език и литература;
* оценките по биология и химия от удостоверението за завършен 7 клас.


 
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню