Документация -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документация

Информация > Профил на купувача > ОП по чл.20, ал.2 от ЗОП > Въоръжена охрана - 2017
 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Въоръжена /физическа/ охрана на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ИВАН П. ПАВЛОВ”– Стара Загора и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, училищните колективи и помощния персонал в района на ПГВМ „ИВАН П. ПАВЛОВ” – Стара Загора и осигуряване на физическа охрана на извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на ПГВМ „ИВАН П. ПАВЛОВ”– Стара Загора.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню