Отчитане -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Отчитане

Информация > Проекти > ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830
 
 

С Е М И Н А Р
ПО ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830 - "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации"


На 04.07.2014 г. от 18,00 часа в Комплекс "Сити" (гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 23) Конферентна зала - Сити 1 се проведе семинар за отчитане на резултатите по проект 2013-1-BG1-LEO03-08830 - "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", изпълнен от Професионална гимназия по ветеринарна гимназия "Иван П. Павлов" - Стара Загора с партньор AMFI - Agenzia per la mobilit? e la formazione internazionale, която е действаща в областта на международното професионално обучение.

На срещата присъстваха Екипът на проекта, ползвателите по проекта, участниците в предварителните педагогическа и културна подготовки, представител на ПГСС, гр. Чирпан г-жа Величка Ницова, представител на работодателска организация д-р Зоя Бънчева, д-р Анастасия Чолакова и Телевизия  "Стара Загора". Поканени бяха представители на РИО, гр. Стара Загора и ЦРЧР- гр. София, които се извиниха за невъзможността да присъстват на срещата поради натовареност в работата.
Срещата бе открита с приветствие към всички гости от Ръководителя на проекта д-р Камен Ябълкаров, Директор на ПГВМ "Иван П. Павлов".

д-р Илиана Петрова представи пред аудиторията Поздравителния адрес

от г-н Фабрицио Раниери, Президент на AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия.
 

д-р Лидия Блажева - Координатор на проекта  представи: целите и задачите на проекта; информация за партньорската организация AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия;  изпълнението на работната програма и очакваните и получени резултати.

г-жа Диана Мирчева-Лорфета, обучаващ по италиански език от училище "Европа" представи как е преминала предварителната педагогическа подготовка по Италиански език.

г-жа Екатерина Русева, обучаващ по културната подготовка, свързана с историята, културата и специфичните характеристики на страната домакин - Италия представи как е преминала предварителната подготовка.

д-р Мария Табанова- ползвател по проекта  презентира изпълнението на основните дейности по проекта.

След това бяха споделени впечатления от ползвателите за времето на мобилността в Челано, Италия - д-р Борислав Драганов Даниела Колева, д-р Радослава Йотова, д-р Георги Георгиев, д-р Илиана Петрова и др.

В края на събитието д-р Камен Ябълкаров връчи Europass Мобилност на ползвателите -за участие в проект 2013-1-BG1-LEO03-08830 - "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", Освен тези сертификати, по време на реализиране на дейностите по проекта, ползвателите са получили сертификат за владеене на италиански език - ниво А2, сертификат за проведена културна подгтовка, сертификат от партньор AMFI - Agenzia per la mobilit? e la formazione internazionale, за проведената мобилност. На всички присъстващи бяха раздадени рекламни материали и видеофилм за мобилността в Челано, Италия.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню