Новини -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини

Информация > Проекти > ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830
 
 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора и екипът за управление на проекта

Ви кани на

С Е М И Н А Р
ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830 - "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации"на  04.07.2014 г., 18,00 часа, Комплекс "Сити" (гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 23) Конферентна зала - Сити 1

Дневен ред:
1.   Регистрация на участниците и предоставяне на рекламни материали.
2.   Откриване на работната среща с приветствие към участниците и представителите на медиите от Ръководителя на проекта; Поздравителен адрес от името на партньора по проекта - организация AMFI, Италия.
3.   Представяне на целите и задачите на проекта и на партньорската организация AMFI, Италия. Представяне на програмата за провеждане на мобилността, очаквани и получени резултати.
4.   Информация за предварителната подготовка на участниците - езикова и културна подготовка.
5.   Презентация относно изпълнението на основните дейности по проекта.
6.   Дискусия с участието на заинтересованите лица и представителите на медиите.
7.   Закриване на официалната част на работната среща от ръководителя на проекта.
8.   Коктейл.

Проектът "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" се осъществява от ПГВМ "Иван П. Пвлов", гр. Стара Загора в партньорство с  AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия, с финансовата подкрепа на Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и обучение", съфинансирана от Европейската комисия.

Заключителната работна среща е насочена към постигането на информираност и публичност относно изпълнението на ключовите дейности по проекта, разясняване на неговите общи и специфични цели, както и очакваните и вече постигнатите резултати от реализацията на отделните дейности.

Ръководител на проекта - д-р Камен Ябълкаров
                Директор на ПГВМ "Иван П. Павлов" Стара Загора

**********************


Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора
спечели проект на тема: "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации", Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност"(VEPTRO).
Петнадесет преподаватели по Професионалната подготовка на специалностите "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Техник-технолог по качеството на храни и напитки" ще посетят Италия, град Челано, регион Абруцо в периода от 30 март до 05 април 2014 г
.

По време на работните посещения в животновъдни ферми и предприятия за производство на млечни продукти, главно сирена учителите ще имат възможността да усъвършенстват знанията и компетенциите си, изучавайки европейския опит и иновациите в областта на зоохигиената, ветеринарната медицина и качеството на хранителните продукти по веригата от фермера до търговеца.
Партньорската организация в Италия ще бъде AMFI - Agenzia per la mobiliа e la formazione internazionale, с която веднъж сме работили и имаме положителни отзиви по отношение на организацията на престоя, резултативност и постигнати цели на обучение.


Ръководител на проекта е д-р Камен Ябълкаров - директор на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню