Мобилност -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Мобилност

Информация > Проекти > ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830
 
 

На 06 април 2014 година успешно приключи мобилността в Италия.

Резултатите са следните:

Придобити професионални умения и компетенции:
Ползвателите се запознаха с: опита на Италия в областта на селекцията и репродукцията на животни; технологиите за производство на млека и сирена; новите методи на лечение и профилактика в говедовъдни ферми; добри производствени практики и НАССР  системата; комплексно управление на процесите във ферми и предприятия.
Придобити езикови умения и  компетенции
Вследствие на комуникациите с екипите на фермите и предприятията се повиши нивото на владеене на италианския и английски езици.
Придобити организационни умения и компетенции
Умения за планиране на времето и разпределяне на приоритетни задачи.
Социални умения и компетенции
Отлични комуникационни умения във всекидневните си контакти със служетелите на фермите и предприятията.
Получените резултати от проведената  мобелност са следствие от изпълнението на работната програма , предвидена за изпълнение.


РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ"
№ 2013-1-BG1-LEO03-08830


1-ви ден - 30 март 2014 година. Пристигане на групата и настаняване в хотел Lory, в центъра на град Celano.

2-ри ден - 31 март, от 9,00 до 17,00 часа. Приветстване за "Добре дошли" и въвеждане в програмата, която е предвидена да се изпълни от участниците. Раздаване на работната програма и на дидактически материали. Уточняване на целите и задачите. Дискусии.

3-ти ден - 1 април, от 9,00 до 17,00 часа . Посещение на животновъдна ферма "London Giuseppe" в град Celano с наличност 120 броя животни.Тема:Стандарти в животновъдството; селекция на животните и кръстоски.Свободно време.

4-ти ден - 2 април, от 9,00 до 17,00 часа. Посещение на животновъдна ферма "La Villa" в Tagliacozzo с 400 броя животни.
Тема:Качество на млякото и млекопроизводство; лекарства и ветеринарни терапии; Посещение на центъра на град Tagliacozzo; Свободно време.

5-ти ден - 3 април, от 9,00 до 17,00 часа.Посещение на фабриката за сирене "Magnante" в Rocca di Mezzo.Тема:Сирена, технология за производство; видове сирена и тяхната класификация; Посещение на Rocca di Mezzo и Регионален Парк "Velino Sirente";Посещение на град L'Aquila.
6-ти ден - 4 април, от 9,00 до 17,00 часа. Посещение на животновъдна ферма "Fratus Cesare" в Celano. Тема:Заболявания при говедата, причини и профилактика;Посещение на центъра на град Celano и "Castello Piccolomini"; Обяд в типичния за района ресторант Abruzzi;Заключителна среща и връчване на Сертификати за проведеното обучение.

7-ми ден - 5 април. Културна програма. Екскурзия до Рим и неговите най-посещавани места: "Colosseo", "Piazza di Spagna", "Piazza Navona", "Fontana di Trevi" и "Musei Vaticani". Нощувка в Рим.
8-ми ден - 6 април 2014 г. - Отпътуване.

За да представи резултатите от проекта, Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П.Павлов" - Стара Загора и екипът за управление на проекта ще организира семинар, където обществеността ще се запознае с проведената мобилност и резултатите от нея.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню