Педагогически колектив -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Педагогически колектив

Гимназията


д-р Камен Димитров Ябълкаров - Директор
д.б.н.д-р Лидия Стоянова Блажева - ЗДУПД
зооинж. Ивелина Танева Пейчева - ЗДУД
инж.агр.Юлия Данаилова Колибарова - ЗДАСД
Наньо Стоянов Димов - ЗДАСД
Недялко Стоянов Добрев - ЗДАСД /общежитие/
Милен Ангелов Минев - училищен психолог

Преподаватели

1. Задължителна професионална подготовка

д-р Мариана Петкова Стефанова
д-р Георги Койчев Георгиев
д-р Радослава Илиева Йотова
д-р Динко Михайлов Динев
д-р Мария Христова Табанова
д-р Йорданка Димитрова Хитова
д-р Илияна Дамянова Петрова
д-р Иван Вълчев Иванов
д-р Динко Минчев Минчев
д-р Анастасия Петрова Чолакова
д-р Мариана Желязкова Костадинова

д-р Дамян Дончев Димитров
д-р Таня Ангелова Стоянова
д-р Борислав Вълев Драганов
зооинж.Румяна Иванова Матева
инж.химик Валя Янкова Иванова
инж.Даниела Щерева Колева
Асен Йорданов Анастасов


2. Задължителна подготовка


Галина Маркова Йорданова - Български език и литература
Марияна Димитрова Налбантова - Български език и литература
Красимира Русева Карабиберова - Български език и литература
Делчо Николаев Делчев -
Български език и литература
Радост Николаева Ангелова -
Български език и литература
Таня Григорова Пенева - Английски език
Петър Иванов Иванов - Английски език
Патриция Стоянова Ахчиева - Английски език и Руски език
Илиана Манолова Манолова -Английски език и Немски език
Цонка Стойчева Паунова - Математика
Цветана Иванова - Математика и Информационни технологии
Антония Колева Николова - Информатика и информационни технологии и
Математика
Красимира Динева Иванова - Информатика и информационни технологии и
Математика
Петя Стойкова Радкова - Биология и здравно образование
Десислава Радулова Радулова - Биология и здравно образование
Мариана Костова Вълчева - Физика и астрономия и Математика
Боряна Стойкова Филипова - Химия и опазване на околната среда
Александър Русев Русев - История и цивилизация
Екатерина Стойкова Русева - История и цивилизация, Свят и личност
Юлия Петкова Бозукова - Обществени науки
Любомир Иванов Стоянов - Физическа култура и спорт
Тихомир Георгиев Китанов - Физическа култура и спорт
Румен Минев Михалев - Физическа култура и спорт


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню