Държавни изпити -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Държавни изпити

Информация

Държавни изпити по теория и практика за придобиване степен на професионална квалификация

на основание чл.47, ал.5 от Наредба № 3/15.04.2003 година за системата на оценяване и заповед № РД 09-1362/29.08.2014 година на министъра на образованието  и науката, сроковете за подаване на заявления за обучаваните за съоттветните сесии, както следва:

юни

срок за подаване на заявление: до 08 май 2015 година

държавен изпит по теория:
за професия "Ветеринарен техник" : 08 юни 2015 година;
за професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки": 08 юни 2015 година;

държавен изпит по практика:
за професия "Ветеринарен техник" : 09 и 10 юни 2015 година;
за професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки": 11 юни 2015 година;

------------------------------------------------------------------------------

септември

срок за подаване на заявление: до 03 септември 2015 година

държавен изпит по теория: 10 септември 2015 година
държавен изпит по практика: 11 септември 2015 година

------------------------------------------------------------------------------

януари

срок за подаване на заявление: до 22 декември 2014 година

държавен изпит по теория: 23 януари 2015 година;
държавен изпит по практика: 26 януари 2015 година.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню