"ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ" -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

"ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ"

Информация

Системата "Електронно училище" (WWW.BGCLASS.NET) е предназначена за директори, учители и родители на ученици от всички степени на обучение и покрива основните нужди по администриране, управление и подпомагане на учебния процес в Българските училища.

Включва и всички важни модули, подпомагащи учебния процес и комуникацията между учители и родители, като:
- Електронен дневник, Електронен бележник
- Електронна библиотека на училището и класа
- Информационна стена на класа (общи съобщения), Индивидуални съобщения
- Галерия на класа, Форум на класа и др.

Съществени функционалности както за учители, така и за родителите са:
- Седмична и дневна програма (вкл. необходими пособия за всеки учебен час), програма на преподавателите
- Оценки (текущи, срочни, годишни, външно оцен.), Забележки, Отсъствия (извинени, неизвинени, закъснения ...)
- Домашни работи (за всяка дата и дисциплина от учебната програма)
- Зареждане в и записване от електронните библиотеки на училището/класа на всякакъв вид документи
- Над двадесет вида админстративни справки (за оценки, отсъствия на ученици, преподаватели и т.н.), пакетно въвеждане на оценки и съобщения, поддръжка на алтернативни седмични програми, алтернативни предмети и целодневно обучение в програмата и много други улеснения за управлението както на класовете, така и на училището.

Системата е достъпна от всяка точка на света по всяко време на денонощието в интернет. Изцяло web-базирана. Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна интернет връзка, без ограничения във времето за ползване. При всяко влизане в системата, по всяко време, всеки потребител може да смени своята парола.


Уважаеми родители,

за да имате достъп до информация, свързана с оценки, отсъствия, забележки и др. за вашето дете, са Ви необходими код и парола за достъп до платформата "Електронно училище".

Класният ръководител ще Ви предостави кода и паролата за достъп.
www.bgclass.net


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню