График -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

График

Прием
 


Онлайн ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидатстване
тук


ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ
след 7-ми клас

Национално външно оценяване

Проверка на резултатите 

Вид дейност

Срок

1

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕТО ИМ ДО УЧАСТИЕ В ПРИЕМА.

20 - 26.06.2018 г. вкл.

2

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

до  03.07.2018 г. вкл.

3

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

4 - 6.07.2018 г. вкл.

4

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

до 12.07.2018 г. вкл.

5

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

13 - 17.07.2018 г. вкл.

6

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

19.07.2018 г.

7

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

20 - 24.07.2018 г. вкл.

8

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

до 26.07.2018 г. вкл.

9

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

27 - 30.07.2018 г. вкл.

10

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

02.08.2018 г.

11

ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.

определя се от директора
до 11.09.2018 г. вкл.

12

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ.

до 14.09.2018 г. вкл.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню