Достъп до информация -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Достъп до информация

Информация
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА
МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ“ – СТАРА ЗАГОРА
________________________________________
6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий № 21,  п.к. 128
042/ 607 767 - тел./факс , 042/ 607 381, 042/ 607 364, 042/ 607 840 ,
e-mail: pgvmsz@abv.bg;  web: pgvm-bg.com  


    Тази страница е създадена на основание чл.15 и чл.15а от Закона за достъп до обществена информация във връзка с чл.3, ал.2, т.1 на ЗДОИ и съдържа:

  • ИНФОРМАЦИЯ относно предоставянето на достъп до обществена информация в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора


     Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в НПГВМ „Иван Павлов“.
    Заявленията за достъп до обществена информация  се приемат и регистрират от техническия изпълнител всеки работен ден:

от 7.00 до 15.30 часа  

в канцеларията на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“,  гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий № 21, 2 етаж,  

тел. 042 607 364.

  
  
 За писмени заявления се считат и заявлeнията получени по електронен път на адрес pgvmsz@abv.bg.

    Образец на заявлението може да се получи на място в канцеларията на училището или да се изтегли по-долу.  • Информация, предоставена повече от три пъти по заявление за достъп


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню