Документи -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документи

Общежитие


ПГВМ „Иван П. Павлов” – гр. Стара Загора разполага с общежитие
за учениците, които не живеят в града. В сградата има 250 легла.
Приемането на общежитие става въз основа на молба, която гимназистите от по-горните класове подават в края на предходната учебна година за следващата. Новоприетите ученици, желаещи да ползват общежитието на гимназията, подават молби едновременно със записването им. В края на месец август преподаватели разглеждат всички подадени молби.

Критериите за одобряване са:
социални и на общо основание.
В първата категория влизат сираци, полусираци и социално слаби.
Във втората група влизат всички останали кандидати и одобрението става въз основа на успех и доход на глава от семейството.

Наемът за един месец е 22 лева.


С предимство са новоприетите ученици.


ЗАЯВЛЕНИЕ за настаняване в общежитие

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню