2015 -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2015

Информация > Профил на купувача > Публични покани
 
 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Въоръжена /физическа/ охрана в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, педагогическия персонал и служителите, както и на външни лица в района на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора и осигуряване на физическа охрана при осъществяване на учебния процес, по време на междучасията, на  извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА " ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню