2014 -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2014

Информация > Профил на купувача > Публични покани
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител за архитектурно заснемане, конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорти, енергийно обследване и сертификат за енергийна ефективност на сгради от първа, втора и трета категория по ЗУТ" по проект "Модернизация на материалната база на училище", модул "Подобряване на училищната среда" по обособени позиции.


27.11.2014г.ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка и монтаж на платформено съоръжение за хора с увреждания по  НП "Модернизация на материалната база в училище" за 2014 година, Модул "Достъпна архитектурна среда"

21.11.2014г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на материали и консумативи за нуждите на модул "Подобряване на училищната среда"-за оборудване от НП "Модернизация на материалната база в училище" за 2014 година, ДЕЙНОТ1 "Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории", ДЕЙНОСТ 3 ""Ученическо оборудване и обзавеждане"

21.11.2014г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на медицинска апаратура, медицински инструментариум и електрически за нуждите на  проект "Модерно професионално оборудване на клиничната база на ПГВМ "Иван П. Павлов" - основа за подготовка на висококвалифицирани ветеринарни техници и лаборанти"


20.11.2014г.ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка и монтаж на гранитогрес и теракот за нуждите на модул "Подобряване на училищната среда" по  Национална програма "Модернизиране на професионалното образование" за 2014 година, дейност 4 - "Подмяна на подови настилки"

30.10.2014***

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително ремонтни дейности за нуждите на проект "Модерно професионално оборудване на клиничната база на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора - основа за подготовка на висококвалифицирани ветеринарни техници и лаборанти" - оборудване и обзавеждане от Националната програма "Модернизиране на професионалното образование" за 2014 година28.10.2014г.


***

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню