2010/2011 -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2010/2011

Информация > Проекти
 
 
 


ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора планира, разработва и участва в редица проекти:


  •  от учебната 2010 / 2011 година училището е сред водещите участници в двугодишния международен проект "Защита на животните в Европа" по секторна програма "Коменски" на програма "Учене през целия живот" на ЕС;

  •  програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност" - за ученически стаж в Италия и Франция;

  • проект "Не се страхувам", подпомогнат от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот"  (Kлючова дейност 1: Политика, сътрудничество и иновации);

  •  десетки проектни ангажименти по програми на структурните фондове.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню